Om vekststudien

Oppdatert kunnskap om vekst og vektutvikling er viktig for alt helsearbeid med barn og unge – det være seg for å følge opp det enkelte barnet, men også for å følge trender i barnebefolkningen.

Barns vekst og utvikling er avhengig av arv og miljø. Norske barn har blitt gradvis lengre de siste hundre år, noe som bl.a. gjenspeiler bedre trivsel, forbedret ernæring og færre infeksjoner. De siste 20-30 årene har også vekten hos eldre barn og voksne økt.

Forskningsprosjekt:

 

Vekstkurver:

Vekststudien i Bergen er et forskningsprosjekt som ble startet i 2003 og som blant annet har til hensikten å kartlegge og beskrive vekst- og vektutviklingen til norske barn. Det er samlet inn data fra over 8000 barn i alderen 0-19 år som er målt på helsestasjoner, barnehager og skoler i Bergen kommune. Du kan lese mer om forskningsprosjektet her.   Det er utarbeidet nye vekstkurver for norske barn i alderen 0-19 år med utgangspunkt i datamaterialet fra Vekststudien i Bergen og Medisinsk fødselsregister. Kurvene er anbefalt av Helsedirektoratet for bruk i Norge (Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons og skolehelsetjenesten (2011), IS-1736). Norske skolebarn er høyere i dag enn det tidligere vekstreferanser viser. Vekt i forhold til høyde har også økt. Du kan lese mer om kurvene her og laste dem ned her.