Om vekststudien

Oppdatert kunnskap om vekst og vektutvikling er viktig for alt helsearbeid med barn og unge – det være seg for å følge opp det enkelte barnet, men også for å følge trender i barnebefolkningen.Barns vekst og utvikling er avhengig av arv og miljø. Norske barn har blitt gradvis lengre de siste hundre år, noe som bl.a. gjenspeiler bedre trivsel, forbedret ernæring og færre infeksjoner. De siste 20-30 årene har også vekten hos eldre barn og voksne økt.

Forskningsprosjekt:

Vekststudien i Bergen er et forskningsprosjekt som ble startet i 2003 og som blant annet har til hensikten å kartlegge og beskrive vekst- og vektutviklingen til norske barn. Det er samlet inn data fra over 8000 barn i alderen 0-19 år som er målt på helsestasjoner, barnehager og skoler i Bergen kommune. Du kan lese mer om forskningsprosjektet her.

Vekstkurver:

Det er utarbeidet nye vekstkurver for norske barn i alderen 0-19 år med utgangspunkt i datamaterialet fra Vekststudien i Bergen og Medisinsk fødselsregister. Kurvene er anbefalt av Helsedirektoratet for bruk i Norge (Nasjonal faglig retningslinje for veiing og måling i helsestasjons og skolehelsetjenesten (2011), IS-1736). Norske skolebarn er høyere i dag enn det tidligere vekstreferanser viser. Vekt i forhold til høyde har også økt. Du kan lese mer om kurvene her og laste dem ned her.

Om Vekststudien i Bergen 2:

I 2003-6 gjennomførte vi «Vekststudien i Bergen 1» som gjorde det mulig å tegne vekstkurver som er brukt i hele landet. Nå er vi i gang med en oppfølgingsstudien, Vekststudien i Bergen 2, en studie for å utforske pubertetsutviklingen til norske barn. Vi vet svært lite om denne utviklingen, noe som er problematisk når en skal vurdere om et barn har for tidlig eller har for sen utvikling (da trenger vi informasjon om hva som er normalt). I andre land, for eksempel Danmark og USA, har en de siste årene funnet tegn på at pubertetsutviklingen kommer tidligere nå enn før. Det er uklart hva dette skyldes. Det er mulig at barn går tidligere i pubertet pga endret kroppssammensetning (økt fettvev) eller stoffer i omgivelsene (såkalte hormonhermere) som kan påvirke utviklingen. Tidlig pubertetsutvikling kan være uheldig og øke risikoen for overvekt og høyt kolesterol senere i livet. I tillegg har noen studier vist assosiasjon mellom for tidlig pubertet og enkelte kreftformer. Hensikten med studien er derfor å kartlegge normal pubertetsutvikling hos norske barn ved å vurdere vekst og utvikling, måling av hormoner i blod og spytt og kartlegge de genene som er involvert. Vi ønsker også å skaffe gode objektive mål på denne utviklingen ved hjelp av ultralyd. I tillegg vil en undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen med vurdering av kroppssammensetning og forekomsten av hormonhermere i kroppen.

Studien innebærer målinger av høyde, vekt og mageomfang. Alle undersøkelsene utføres på tilfeldige utvalgte skoler i Bergen kommune. En kvinnelig sykepleier måler størrelsen av brystkjertlene med ultralyd hos jentene og en mannlig sykepleier radiograf måler størrelsen av testiklene hos guttene, også med ultralyd, og utvikling av kjønnshår registreres. En blir godt dekket til og barna skal ikke føle seg eksponert. Vanligvis vil en ikke trenge å ta av seg undertøy/singlet. En og en undersøkes om gangen og adskilt fra andre. I tillegg måles kroppssammensetningen med bioimpetanse, et utstyr som måler hvor mye muskler, knokler og fett det er i kroppen. I etterkant av dette tas blodprøve og spyttprøve. Alle undersøkelsene tar kort tid og er smertefrie (unntatt blodprøvestikk, men hvis barnet ditt ønsker det, kan bedøvelsessprey benyttes på huden). Vi ber også foreldre/foresatte å fylle ut et spørreskjema. Datainnsamlingen startet i begynnelsen av januar 2016 og vil fortsette til sommeren.

Alle som deltar i studien vil få en kinobillett og et diplom med informasjon om høyden sin.